Kråkan är hemma! Harakka on kotona!

Efter två månader i exil, har Ringo flyttat hem igen. Finaste Kråkan!

Ringo on tullut takaisin kotiin kahden kuukauden evakkoajan jälkeen. Rakas Harakka!
Kommentarer