Hälsoundersökning - Terveyskysely

Finska Bassetklubben håller på som bäst att samla in hälsouppgifter om olika basset-raser, inklusive Basset Fauve de Bretagne. Inte minst för oss uppfödare är det viktigt att få in information om rasen, så väl om friska som sjuka hundar. Uppmanar därför alla mina valpköpare att delta i undersökningen och fylla i formulären, som ni hittar här. Formulären finns dessvärre bara på finska, men kontakta mig om ni behöver hjälp med att fylla i den. Hoppas på 100% deltagande från Fatous Fauvar! :-)

Suomen Bassetkerho kerää parhaillaan terveystietoja eri basset-roduista, Bretagnenbassetit mukaanlukien. On tärkeätä saada tietoa rodun terveystilasta, varsinkin meille kasvattajille. Niin terveiden, kuin sairaidenkin koirien tietoja kaivataan. Kehoitankin kaikkia kasvattieni omistajia osallistumaan kyselyyn, jonka löydätte täältä. Toivon 100% osallistumista Fatoulaisilta Fauveilta! :-)

Kommentarer