OBS! - HUOM!

På Finska Bassetklubbens hemsida finns nu en hälsoundersökning gällande Basset Fauve de Bretagne.  Ni hittar enkäten här. Tanken med enkäten är att samla in så mycket information som möjligt om hälsan, lynnet och beteendet av hundarna för att få tillstånd en gemensam, officiell avelsstrategi för rasen. Allt för att vi gemensamt kunde jobba för att behålla rasen frisk och arbetsför.
Det finns skilda enkät för uppfödare och hundägare, och jag hoppas att alla "mina" valpägare fyller i enkäten. Frågorna finns dessvärre bara på finska, men jag hjälper gärna till vid behov. Ta kontakt i så fall! Tack för att ni tar er tid för detta!

Rotujärjestömme Suomen Bassetkerhon sivuilta löytyy nyt Bretagnenbassettien omistajille ja kasvattajille suunnattu terveyskysely. Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa koirien terveydestä, luonteesta ja käyttäytymisestä yhteisen, virallisen jalostuksen tavoiteohjelman aikaansaamiseksi. Kyseessä on siis yhteinen korsien kekoon kantaminen rodun terveyden ja tulevaisuuden hyväksi.
Toivon, että kaikki "omat" pennunostajani täyttäisivät lomakkeen, joka löytyy täältä. Kiitos, että uhraatte aikaanne koiriemme hyvinvoinnin vuoksi!

Kommentarer